Page 1 of 1

Bakbrems problemer på Softail 98 model

Posted: 10 Jul 2017, 06:15
by joarnhau
Bak bremsen kan henge seg opp for så å slippe taket etter å ha parkert en stund. Når den har sluppet taket er bremsen helt dø etterpå. Etter litt virker bremsen igjen perfekt. Har skiftet pakninger til bremsecalipen å den så bra ut.

Så hva kan gjøre at bremsen henger seg opp?