Bakbrems problemer på Softail 98 model

Post Reply
User avatar
joarnhau
Posts: 1
Joined: 10 Jul 2017, 05:49

Bakbrems problemer på Softail 98 model

Post by joarnhau »

Bak bremsen kan henge seg opp for så å slippe taket etter å ha parkert en stund. Når den har sluppet taket er bremsen helt dø etterpå. Etter litt virker bremsen igjen perfekt. Har skiftet pakninger til bremsecalipen å den så bra ut.

Så hva kan gjøre at bremsen henger seg opp?
Post Reply

Return to “Bremser o.l.”